løftebord, arbeidsplattform, løftebukk som kan benyttes som vareheis mellom etasjer i bygg. Ikke utviklet for persontransport