Maxlion teleskoptrucker er bygget på chassis til terrengtruckene til MAXIMAL. Serien dekker 2WD og 4WD fra 1,5 ton til 3 ton og lekkevidde fra 4,5 mtr til 6 mtr.

Teletruck ersvært nyttig i anleggsvirksomhet og kan benyttes til en rekke arbeidsoperasjoner som b.a. snømåking, feiing, anleggsarbeider mm.