Gaffeltruck – Mastetyper og gaffelbord

lagertruck

Gaffeltrucker utstyres med forskjellige typer tårn, eller master, – avhengig av bruk og anvendelsesområde. Om man ikke har brukserfaring fra tidligere, er det viktig å definere sitt behov og ha klart for seg de forskjellige alternativer som foreligger.

 Tårnet eller masten kan ha ett eller flere trinn. Flere trinn gir større løftehøyde, og gjør det mulig å utnytte lagerplass oppunder tak. Løftemekanismen er normal standard, eller fullt friløft.

 Standard eller Wide View mast gir maksimalt synsfelt for sjåføren. Dette fordi mellomrummet mellom maste pelene er åpent og uten løftesylinderen som må benyttes i 3.stegs, – triplex master. Imidlertid må masten bevege seg for at løftebordet skal kunne bevege seg.

På en mast med fullt friløft, hever løftebordet med gaflene og lasten  seg til topps, – før masten forlenges. Dette gjør det mulig å plassere og hente gods oppunder tak og i lave rum som f.eks containere. Funksjonen friløft krever en hydraulisk løftesylinder mellom mastebena som gir redusert sikt for operatøren.

 Disse videoene visualiserer forskjellen mellom normal og friløft mast

 

     

Triplex mast med friløft                   Wide View  uten friløft

 Sideskift og/eller spreder

 Gaffelbordet er festet til masten og holder gaflene. Gaffelbordet har alltid mulighet for å variere bredden mellom gaflene, manuellt eller hydraulisk. I tillegg benyttes som regel hydraulisk  sideskift for sideforskyving av lasten.  Har du spesielle krav til bredde mellom gaflene pga spesielle løftebehov, så  kan vi etterkomme disse.

 Gaffelforlengere & Lastesenter

 Gaffeltruckens kapasitet er angitt ved et gitt lastesenter.  Dette vareier fra produsent til produsent, og etter type truck. For mindre trucker fra 2 – 4 ton, er dette normalt 500mm. Verdien er beregnet ut fra en rekk faktorer som løftehøyde og tilt.

Ved bruk av gaffelforlenger er det viktig å være klar over endring av tyngdepunkt og den faste gaffellengden. Gaffelforlenger bør ikke overstige 40% av normal gaffellengde