DM-2-TDS MÅLER – Batterivann

kr1,450.00

Konduktivitetsmåler -TDS (Total dissolved Solids) for in-line istallasjon i rentvannsanlegg.

  • Fargekodede sensorer for montering på fødevanns-side og etter ionebytte eller Omvendt osmose anlegg
  • Gir TDS verdier med +/- 2% nøyaktighet på 2 målepunkter
  • 1/4” Push-Fit sensorer (Kan modifiseres for alternative dimensjoner)
  • Måler fra 0 til 9990 ppm TDS (Parts pr. million Total Dissolved Solids)
  • Batteridrevet med ”Auto shut of- funksjon” – Lang levetid
  • Kalibrert fra fabrikk, – Kalibrerbar

TDS (Total dissolved solids) er den totale verdi av uorganiske elementer i vannet, inklusive mineraler, salter eller metaller som er oppløst i  vannet,  – ut over rene vannmolekyler (H2O), samt utfellte salter. TSD måleren viser den samlede verdi av ladede ioner oppløst i en gitt mengde vann uttrykkt som PPM (Parts pr. million) eller som vekt. i mg/l. TDS er direkte lelatert til kvaliteten på vannet eller kvaliteten på renseanlegget. TDS har betydning for alt som konsumerer, lever i eller bruker vann. Organisk eller uorganisk. US EPA angir maks 500 ppm TDS som grenseverdi for egnet drikkevann