Batterivann Filtersystem 10DIVIHWOM

kr2,370.00

System for produksjon av deionisert batterivann.  Ved etterfylling av vann på Bly/syre, – Traction batterier skal totalavsaltet vann skal benyttes. NB:  Ikke benytt vann direkte fra springen. Kan supplementers med Inline TDS Måler for vannkvalitet