Produksjon av Batterivann – Benkemodell

batterivann

Har du ”traction” batteri (bly/syre) på trucken din som trenger påfyll av demineralisert vann, kan dette produktet spare deg for tid og penger. Alle blybatterier trenger regelmessig påfyll av væske ettersom ladeprosessen varmer opp elektrolyttvæsken som igjen fordamper. Det er viktig for levetiden på batteriet at syrevekten holdes mellbatterivannom 1,25 og  1,30 ved 25 C temperatur. For detaljinformasjon om optimalt batterivedlikehold, sjekk ” Truckbatteri – Oppbygging, drift og vedlikehold

Uansett om batteriet har automatisk påfylliing/etterfylling at batterivann er det svært viktig at demineralisert vann benyttes.  Demineralisert vann er fritt for salter og uten konduktivitet eller el. ledningsevne. Kort sagt.  Fritt for mineraler.

Det finnes en rekke metoder for å produsere demineralisert vann. Rent vann er dyrt og er forbruket stort vil det lønne seg å produsere vannet selv. Kjøp vann er ofte dårlig med for my ledningsevne. Neturlig vann skal ikke benyttes, – og i alle fall ikke fra brønn da dette ofte har høyere ledningsevne.

Benkemodellen består at et filterhus med en ionebytter innsats som fjerner alle ioner og gir vann av svært høy kvalitet. Enheten kobles til en vanlig tappekran, og har en ”diverter” i munnstykket som kjører vannet igjennom filteret og ut i tappetuten på filterhuset. Kanner kan fylles.

Filteret har stor kapasitet og kan står montert, da ”diverter” kranen er fjærbelastet, og åpner for normal tapping etter stenging.

La vannet renne litt før det benyttes. Demineralisert bør ikke drikkes, – i alle fall ikke i store mengder

Batterivann Filtersystem kan bestilles her

Volumet på ‘’byttekapasiteten’’ på massen er 270 Grains  (17.500 TDS (Total Dissolved Solids) som CaCo3 eller ca 66.000  TDS /l). Anbefalt kapasitet er Ca 1 l/min for optimal funksjon. Levetiden vil derfor være avhengig av TDS i råvannet.  Mange apparater for vannmåling angir TDS tom PPM (Part pr. million) 1 ppm = 1 mg/liter, = 0,0153 grain/liter. Med 70 PPM i vannet bør filteret evne filtrering av  ca . 100 liter +/-